AFDELING: Aalten

Over onze vereniging

 

Informatie

Algemeen:


Dè drachtplant van de gemeente Aalten is de lindeboom. Niet voor niets staat deze afgebeeld in het gemeentewapen. Daarnaast is er voor onze ijverige volkjes voldoende te halen aan honing en pollen uit de gevarieerde Aaltense flora. Ook de overheid draagt bij aan de nodige diversiteit.

Onze imkervereniging N.B.V.- afd. Aalten is opgericht in april 1915 en telt momenteel 36 leden. We zijn een bloeiende afdeling die, naast de jaarlijkse vergaderingen, een paar keer per jaar een activiteit organiseert. Deze bestaat uit het houden en bezoeken van lezingen, excursies aan bijen gelieerde doelen (o.a. aan Duitse imkerij / museum), pollenonderzoek, om-de-middag (gezellige bijeenkomst bij een van de leden thuis), snoei- en entactiviteiten, nieuwjaarsreceptie, etc..
Een aantal van deze activiteiten worden in samenwerking met onze zustervereniging georganiseerd.

 

Zwermenmeldpunt:

Als u last heeft van een bijenzwerm kunt u contact opnemen met dhr. Obbink, telefoonnr.: 06-27053085.

 

Bijenlessen in en om de bijenstal:

In en om de bijenstal met educatieruimte verzorgen imkers lessen. Klassen en groepen kunnen ontvangen worden bij de bijenstal waar ze van de imkers uitleg krijgen over het leven van de bij en de belangrijke bijdrage die de bijen leveren aan onze voedselketen.

 

LOI:

Tijdens de Landelijke Open Imkerijdagen op zondag 14 juli is de bijenstal bij kinderboerderij De Ahof geopend er zullen imkers aanweizig zijn om uitleg te geven en eventuele vragen te beantwoorden.

 

 

Aalten Dagen:

Donderdag 1 augustus is NBV afdeling Aalten aanwezig op de Aalten Dagen

 

 

NBV afdeling Aalten is het seizoen 2018 gestart met studiegroepen bijenhouden:

Verschillende groepen van ca. 5 imkers komen gedurende het seizoen bij elkaar om met elkaar diverse zaken te bespreken,  in de kasten te kijken, problemen en bijzonderheden te signaleren.
De studiegroepen zijn samengesteld uit ervaren en minder ervaren imkers,om zo met elkaar, van elkaar te leren door te kijken, te discusiëren en ervaringen uit te wisselen. Ook in dit nieuwe seizoen zijn er weer studiegroepen gestart.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via het secretariaat; nbvaalten@gmail.com

.

Nieuwe leden:

Nieuwe leden kunnen contact opnemen met secretaris Dave Posthumus.

Cursus Bijenhouden

Bij voldoende deelname worden er jaarlijks beginnerscursussen “Bijenhouden” georaniseerd door een gediplomeerde NBV-bijenteeltleraar.
Na afronding van de cursus is, indien gewenst, verdere begeleiding door imkers van de vereniging mogelijk.


Depôt:

Bijenvereniging Aalten maakt gebruik van het depôt van bijenvereniging Varsseveld e.o. Adres: 
Twenteroute 5b
Heelweg
depot.varsseveld@kpnmail.nl

 

Honingslinger:

Deze is, via de vereniging, te huur bij Gerrit Apenhorst, Kalverweidendijk 23, Dinxperlo, tel.: 0315-652064.

 

Refractometer:

Deze is, via de vereniging, te huur bij Dirk Thijssens, Rikkertweg 4, Aalten, tel.: 0543-477388.

 

Bijenstal met educatieruimte 

 

7 juli 2017 opende NBV afdeling Aalten de bijenstal met studieruimte bij kinderboerderij De Ahof.
Binnen het project "Groen Verbindt" dat samen met Figulus en Estinea is gerealiseerd werd
de bijenstal met educatieruimte mogelijk gemaakt door o.a. bijdragen van de Rabobank,
Doorgeefhuis Maria, een bijdrage uit het uitvoeringsplan LOP en de gemeente Aalten.

De openingstijden van de bijenstal wordt gekoppeld aan het programma van de kinderboerderij en Figulus.

Pagina laatst bijgewerkt 09-07-2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Zwermenmeldpunt:
Hans Obbink
Hagtweg 13
7122 JS Aalten
06-27053085

Secretaris:
Dave Posthumus
Varsseveldsestraatweg 35-a
Aalten
0626923751
nbvaalten@gmail.com (informatie & opgave lidmaatschap).

Beheerder website:
Gerard te Hennepe
gerard.te.hennepe@planet.nl