AFDELING: Aalten

Over onze vereniging

 

Informatie

Algemeen:


Dè drachtplant van de gemeente Aalten is de lindeboom. Niet voor niets staat deze afgebeeld in het gemeentewapen. Daarnaast is er voor onze ijverige volkjes voldoende te halen aan honing en pollen uit de gevarieerde Aaltense flora. Ook de overheid draagt bij aan de nodige diversiteit.

Onze imkervereniging N.B.V.- afd. Aalten is opgericht in april 1915 en telt momenteel 36 leden. We zijn een bloeiende afdeling die, naast de jaarlijkse vergaderingen, een paar keer per jaar een activiteit organiseert. Deze bestaat uit het houden en bezoeken van lezingen, excursies aan bijen gelieerde doelen (o.a. aan Duitse imkerij / museum), pollenonderzoek, om-de-middag (gezellige bijeenkomst bij een van de leden thuis), snoei- en entactiviteiten, nieuwjaarsreceptie, etc..
Een aantal van deze activiteiten worden in samenwerking met onze zustervereniging georganiseerd.

 

Zwermenmeldpunt:

Als u last heeft van een bijenzwerm kunt u contact opnemen met dhr. Obbink, telefoonnr.: 06-27053085.


Activiteiten:

NBV afdeling Aalten organiseert op 4, 11, 18 en 25 november en 2 december

een cursus korfvlechten

Inlichtingen; Hans Obbink 06 27 05 30 85

 

NBV afdeling Aalten is voornemens in het voorjaar van 2018 te starten met

studiegroepen bijenhouden.

het plan is om met ongeveer 5 á 6 imkers per groep het jaar door een aantal keren bij elkaar te komen
met elkaar diverse zaken te bespreken, eventueel in de kasten te kijken, problemen en bijzonderheden te signaleren.
Het idee is om deze studiegroepen samen te stellen uit ervaren en minder ervaren imkers,
om zo met elkaar, van elkaar te leren door te discusiëren en ervaringen uit te wisselen.

Geïnteresseerden kunnen zich melden via het secretariaat; nbvaalten@deneeth.nl,
zodat in het voor jaar de groepen kunnen worden samengesteld.

 

Nieuwe leden:

Nieuwe leden kunnen contact opnemen met secretaris Christel Frenken-Sonderlo.

Cursus Bijenhouden

Bij voldoende deelname worden er jaarlijks beginnerscursussen “Bijenhouden” georaniseerd in Winterswijk of in Varsseveld door een gediplomeerde NBV-bijenteeltleraar. Na afronding van de cursus is, indien gewenst, verdere begeleiding door imkers van de vereniging mogelijk.


Depôt:

Bijenvereniging Aalten maakt gebruik van het depôt van bijenvereniging Varsseveld e.o. Adres: 
Twenteroute 5b
Heelweg
depot.varsseveld@kpnmail.nl

 

Honingslinger:

Deze is, via de vereniging, te huur bij Gerrit Apenhorst, Kalverweidendijk 23, Dinxperlo, tel.: 0315-652064.

 

Refractometer:

Deze is, via de vereniging, te huur bij Dirk Thijssens, Rikkertweg 4, Aalten, tel.: 0543-477388.

 

Bijenstal met educatieruimte 

 

7 juli 2017 opende NBV afdeling Aalten de bijenstal met studieruimte bij kinderboerderij De Ahof.
Binnen het project "Groen Verbindt" dat samen met Figulus en Estinea is gerealiseerd werd
de bijenstal met educatieruimte mogelijk gemaakt door o.a. bijdragen van de Rabobank,
Doorgeefhuis Maria, een bijdrage uit het uitvoeringsplan LOP en de gemeente Aalten.

De openingstijden van de bijenstal wordt gekoppeld aan het programma van de kinderboerderij en Figulus.

Pagina laatst bijgewerkt 6-11-2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Zwermenmeldpunt:
Hans Obbink
Hagtweg 13
7122 JS Aalten
06-27053085

Secretaris:
Christel Frenken-Sonderlo
Neethweg 6
7122 RB Aalten
0543-451966
frenken@deneeth.nl (informatie & opgave lidmaatschap).

Beheerder website:
Gerard te Hennepe
gerard.te.hennepe@planet.nl